Up Adel » Århus domkirke » Christian Thomesen Sehested 1657

Kansler Christian Thomsen Sehested, f. 1590 d. 1657, med hustru Mette Holgersdatter Rosenkrantz, f. 1601 d. 1644. 1650-59 Århus stift

IMG_6129
IMG_6203
IMG_6127
IMG_6128

4 Billeder | Hjælp