Up Adel » Gisselfeld » Peder Oxe

Peder Oxe, dansk rigsråd og rigshofmester - f. 1520, d. 1575. Hustru Mette Rosenkrantz - f. ca. 1533, d. 1588. Altertavle fra Bråby kirke fra 1579. Hænger nu på Gisselfeld. Billederne er taget i forbindelse med en udstilling på Nationalmuseet i 2007. 1570-79. #Natmus

PICT0149
PICT0151
PICT0149-001
PICT0153
PICT0151-001

5 Billeder | Hjælp