Up Borgerlige » Køge kirke » Rasmus Sørensen Brochmann 1620

Rasmus Sørensen Brochmann, rådmand og borgmester f. 1537 d. 1599 med sine hustruer Kirsten Ibsdatter d. 1579 og Bodil Jacobsdatter f. 1561 d. 1619 samt deres børn. 1620-29 Søren, Jesper, Jacob, Enevold, Hans og Anna. Roskilde stift

EFRL5960
EFRL5962
EFRL5966
EFRL6010
EFRL6012
EFRL6014

6 Billeder | Hjælp