Up Gravsten Borgerlige » Fodby kirke » Poul Christensen

Poul Christensen til Fodbygård, d. 1660. »Erlig velagt oc nu s. Mand Pouel Christensøn, som boede paa Fodbygaard oc blef om Naten den 19. Juni Anno 1660 paa hans Gor af et suensk Parti med it wløckelig Skud omkommed og kunde icke mere tale en sagde Here Jesu anname min Aand«. Roskilde stift. 1660-69

IMG_3445
IMG_3446
IMG_3449
IMG_3450

4 Billeder | Hjælp