Up Andet inventar » Randers Sankt Mortens kirke » Dåbsgitteret

Dåbsgitteret eller fontelukkelset menes - som størstedelen af kirkens træskærerarbejder - at være udført af Lauridtz Jensen Essenbæk i slutningen af 1600 tallet. I dag er dåbsgitteret placeret længst mod syd i Kong Hans´kapel, men menes oprindeligt at have været placeret i kirkens nordvestende. Her fungerede det som afskærmning omkring døbefonten. 1690-99. Århus stift

IMG_3549
IMG_3541
IMG_3543
IMG_3545
IMG_3546

5 Billeder | Hjælp