Links

Nordens kirker
har venligst ladet os benytte nogle af sine billeder af kirker

Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker

Kort til kirken

find kirken på danmarkskortet her

Kalkmalerier.dk

Kirker i Danmark - en billeddatabase

Dragtjournalen - et internettidsskrift

Tudor Effigies - Costume Research Image Library

Liv og Levn nr. 24 fra Næstved museum

Skifter fra danske byer

Kirker i Ålborg stift

The Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research
Projects of Danish Partners