Herlufmagle kirke

07.11.2006
Claus Daa 1634. Claus Daa rigsadmiral til Raunstrup, Holmegaard, Borreby mm. f. 1579 d. 1641. 1630-39 Roskilde stift

Claus Daa 1634.

07.11.2006

Claus Daa rigsadmiral til Raunstrup, Holmegaard, Borreby mm. f. 1579 d. 1641.

1630-39

Roskilde stift

2 images

Herlufmagle kirke Herlufmagle kirke 2007 Roskilde stift
Herlufmagle kirke
Herlufmagle kirke 2007
Roskilde stift