Erik Rosenkrantz ca. 1674

28.01.2022

Erik Rosenkrantz og 3 hustruer

Margrethe Scheel

Mette Rosenkrantz

Margrethe Krabbe

1670-79

Århus stift