Rasmus Jørgensen ca. 1625

16.02.2007
Rasmus Jørgensen og Magdalene 1620-29 Roskilde stift