Simon Bertelsen 1728

28.11.2008
Simon Bertelsen fra Sparrelund med hustru 1720-29 Haderslev stift