Henrik Hansen

08.04.2022
Henrik Hansen, borger i Halmstad og Chr. IVs ridefoged over Halmstad len, d. 1599 og hustru Agnete Henriksdatter samt børn.1590-99 Skåne, Sverige