Wintrosius

06.05.2015
To sønner af Jöran Wintrosius (Georgius Henrici Wintrosius), præst og provst i Arboga, sønnerne døde i 1667, døde som 33-årig og 21-årig, ophængt 1673. Sverige, 1660-69