Mäster Börje Skräddare

05.05.2015
Mäster Börje Skräddare, borger i Västervik og familie, dateret 1649 1640-49 Sverige