Carsten Andersen 1586

17.08.2023
Carsten Andersen, Borgmester. 1580-89 Ribe stift