Kongsted kirke

25.04.2007—03.01.2009
Kirsten Lykke, Eiler Grubbe og Niels Gyldenstierne Kirsten Jørgensdatter Lykke d. 1630, Gift 1. gang med Eiler Grubbe til Lystrup, Sekretær i kancelliet, hofjunker,...

Kirsten Lykke, Eiler Grubbe og Niels Gyldenstierne

03.01.2009
Kirsten Jørgensdatter Lykke d. 1630,
Gift 1. gang med Eiler Grubbe til Lystrup, Sekretær i kancelliet, hofjunker, rentemester og rigskansler f. 1532, d. 1585.
Gift 2. gang med Niels Gyldenstierne til Restrup og Bjørnsholm, hofjunker. f. 1558, d. 1630.
1620-29
Roskilde stift
Roskilde stift.

6 images

Sivert Grubbe og Mette Ulfeld Sivert Grubbe til Lystrup, lensmand d. 1559. Hustru Mette Pallesdatter Ulfeld d. 1562. 1560-69 Roskilde stift

Sivert Grubbe og Mette Ulfeld

03.01.2009
Sivert Grubbe til Lystrup, lensmand d. 1559.
Hustru Mette Pallesdatter Ulfeld d. 1562.
1560-69
Roskilde stift

1 image

Kongsted kirke Kongsted kirke 2008 Roskilde stift
Kongsted kirke
Kongsted kirke 2008
Roskilde stift