Voldum kirke

15.09.2011
Axel Gøye Axel Gøye til Clausholm, lensmand på Ålborg og Vordingborg, d. 1537. Gift med Dorte Hansdatter Lindenov. Dateret 1543....

Axel Gøye

15.09.2011
Axel Gøye til Clausholm, lensmand på Ålborg og Vordingborg, d. 1537.
Gift med Dorte Hansdatter Lindenov. Dateret 1543.
1540-49
Århus stift

2 images

Eskild Gøye og Sidsel Bryske Eskild Gøye til Gunderslevholm, Græse, Torbernfeld og Løgismose, d. 1560. Hustru Sidsel Bryske d. 1573. Udført 1560....

Eskild Gøye og Sidsel Bryske

15.09.2011
Eskild Gøye til Gunderslevholm, Græse, Torbernfeld og Løgismose, d. 1560.
Hustru Sidsel Bryske d. 1573. Udført 1560.
1560-69
Århus stift

4 images

Mogens Gøye, Mette Bydelsbak og Margrethe Sture Mogens Gøye til Krenkerup, Skjærsø, Avnsbjerg og Torså, lensmand på Stegehus, Torup, Ålborghus, Skanderborg, Kalundborg...

Mogens Gøye, Mette Bydelsbak og Margrethe Sture

15.09.2011
Mogens Gøye til Krenkerup, Skjærsø, Avnsbjerg og Torså,
lensmand på Stegehus, Torup, Ålborghus, Skanderborg,
Kalundborg og havde livsbrev på Gavnø og Ring Kloster.
Han var ridder, rigsråd, rigsmarsk, rigshofmester, statholder i Jylland og senere Sjælland.
d. 1544.
Gift med Mette Bydelsbak, d. 1513,
og med Margrethe Sture, d. 1528. Udført 1560.
1560-69
Århus stift

5 images

Otte Gyldenstierne og Helvig Gøye Otte Gyldenstierne til Iversnæs d. 1551. Hustru Helvig Mogensdatter Gøye d. 1597. 1550-59 Århus stift.

Otte Gyldenstierne og Helvig Gøye

15.09.2011
Otte Gyldenstierne til Iversnæs d. 1551.
Hustru Helvig Mogensdatter Gøye d. 1597.
1550-59
Århus stift.

4 images

Voldum kirke Voldum kirke 2011 Århus stift
Voldum kirke 2011
Århus stift