Tidligere Altertavle

19.01.2023

Tidligere altertavle fra 1692

Har henligget på loftet gennem længere tid, men er nu restatureret og er kommet frem i lyset

Var oprindelig indrammet i en barok epitafieramme af sandsten

Ribe stift

EFR58585
EFR58586
EFR58587
EFR58595
EFR58596
EFR58597
EFR58598