Randers Sankt Mortens kirke

22.02.2008—04.10.2019
Dåbsgitteret Dåbsgitteret eller fontelukkelset menes - som størstedelen af kirkens træskærerarbejder - at være udført af Lauridtz...

Dåbsgitteret

04.10.2019
Dåbsgitteret eller fontelukkelset menes - som størstedelen af kirkens træskærerarbejder - at være udført af Lauridtz Jensen Essenbæk i slutningen af 1600 tallet.
I dag er dåbsgitteret placeret længst mod syd i Kong Hans´kapel, men menes oprindeligt at have været placeret i kirkens nordvestende. Her fungerede det som afskærmning omkring døbefonten.
1690-99. Århus stift

5 images

Sankt Mortens kirke Randers