Rostock Sankt Marien kirche

23.09.2015—26.11.2021
Albrecht Christoffer von Heinen 1651-1712 Tyskland

Albrecht Christoffer von Heinen

26.11.2021
1651-1712
Tyskland

4 images

Dåbsfont 1290 Tyskland

Dåbsfont

26.11.2021
1290
Tyskland

7 images

Det astronomiske ur 1472 Tyskland

Det astronomiske ur

26.11.2021
1472
Tyskland

9 images

Hochzeitstuch Ca. 1550 Tyskland

Hochzeitstuch

26.11.2021
Ca. 1550
Tyskland

6 images

Marienteppich Ca. 1540 Tyskland

Marienteppich

26.11.2021
Ca. 1540
Tyskland

4 images

Nikolaialtar 1480 Tyskland

Nikolaialtar

26.11.2021
1480
Tyskland

4 images

Predella Ca. 1430 Tyskland

Predella

26.11.2021
Ca. 1430
Tyskland

4 images

Rochusaltar Ca. 1550

Rochusaltar

23.09.2015—26.11.2021
Ca. 1550

7 images

Siegmund Mann Siegmund Mann f. 1687 d.1772 Tyskland

Siegmund Mann

26.11.2021
Siegmund Mann f. 1687 d.1772
Tyskland

3 images

Sankt Marienkirche Sankt Marien kirche, Rostock Tyskland
Sankt Marien kirche, Rostock
Tyskland