Links

Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker

Kort til kirken

find kirken på danmarkskortet her

Kalkmalerier.dk

Kirker i Danmark - en billeddatabase

Dragtjournalen - et internettidsskrift

Tudor Effigies - Costume Research Image Library