Up Borgerlige » Den Gamle by i Århus » Margrethe Jensdatter Bang

71141 = museumsnummer 84:27, Portræt af Margrethe Jensdatter Bang. g.m. Erik Monrad, Biskop af Ribe. I Billedets øverste Hj. t.v. f. Besk. det Bangske Vaaben (?), tre seksoddede Stjerner, ordnet over en liggende Halvmaane, alt i Guld paa blaa (?) Bund.- I Hj. overfor skal der have staaets Natus Ao 1619 Mens. Martz Effigt Ao 1664 Mens, Dec. Denatus 1669 Die 19 Augt Ætatie 50. Den portrætterede var Datter af Præsten Jens Nielsen Bang Flamløse, f. 17/3 1616, g. 15/2 1637 med Erik Johansen Monrad (cfr. 83:27), d. 19/4 1669. 1660-69 Århus stift

PA071141
PA071154
PA071155

3 Billeder | Hjælp