Den Gamle by i Århus

07.10.2011
Anna Eriksdatter Monrad 1118 = Museumsnummer 86:27, Portræt, af Anna Eriksdatter Monrad (jvfr. 83:27), g.m. Magister Rhumann ved Aarh. Domkirke...

Anna Eriksdatter Monrad

07.10.2011
1118 = Museumsnummer 86:27, Portræt, af Anna Eriksdatter Monrad (jvfr. 83:27), g.m. Magister Rhumann ved Aarh. Domkirke (jvfr. 85:27),
I øverste Hj. t.v. f. Besk. det Monradske Vaaben (som 83:27], derunder læses: Nata Ao 1641 Die 16 July, Depicta Ao 1672 Die 24 Febr. I det andet Hj. f.o. Ordene: Gud Skee Loffu, i en Bladkrans. Mørk Baggrund.
A.M. døde i Aarhus 1710.
1670-79
Århus stift

3 images

Erik Johansen Monrad 71170 = Museumsnummer 83:27, Erik Johansen Monrad, Biskop af Ribe, I Hj. f.o.t.v. f. Besk. læses med sorte Bogstaver:...

Erik Johansen Monrad

07.10.2011
71170 = Museumsnummer 83:27, Erik Johansen Monrad, Biskop af Ribe,
I Hj. f.o.t.v. f. Besk. læses med sorte Bogstaver: Natus Ao 1607 24 May Effict Ao 1647 Mens. Septemb.
Paa den anden Side af Fig. det Monradske Vaaben: en Halvmaane i Aftagende (Guld) paa heraldisk h.Side og paa den anden et halvt Hjul (brunt), adskilt af en pælstillet Søjle (brun), det hele i grønt (?) Felt. Som Hjelmsmykke en Fortunaskikkelse. Under Vaabnet et Dødningehovede med korslagte Knogler og Indskriften: Denatus Ao 1650 die 26
Juni Ætatis 43.
Portrætmalerierne har fra gammel tid været i Aarhus Mølle.
Møllerfamilien Weis har skænket dem til Den Gamle By ligesom de også har skænket selve bygningskomplekset til museet.
Århus stift

2 images

Margrethe Jensdatter Bang 71141 = museumsnummer 84:27, Portræt af Margrethe Jensdatter Bang. g.m. Erik Monrad, Biskop af Ribe. I Billedets øverste...

Margrethe Jensdatter Bang

07.10.2011
71141 = museumsnummer 84:27, Portræt af Margrethe Jensdatter Bang. g.m. Erik Monrad, Biskop af Ribe. I Billedets øverste Hj. t.v. f. Besk. det Bangske Vaaben (?), tre seksoddede Stjerner, ordnet over en liggende Halvmaane, alt i Guld paa blaa (?) Bund.- I Hj. overfor skal der have staaets Natus Ao 1619 Mens. Martz Effigt Ao 1664 Mens, Dec. Denatus 1669 Die 19 Augt Ætatie 50.
Den portrætterede var Datter af Præsten Jens Nielsen Bang Flamløse, f. 17/3 1616, g. 15/2 1637 med Erik Johansen Monrad (cfr. 83:27), d. 19/4 1669.
1660-69
Århus stift

3 images

Joh. Wolfgangsen Rhuman 1138 = museumsnummer 85:27, Portræt af Magister Joh. Wolfgangsen Rhuman, Præst ved Aarhus Domkirke. I øverste Hj. t.v....

Joh. Wolfgangsen Rhuman

07.10.2011
1138 = museumsnummer 85:27,
Portræt af Magister Joh. Wolfgangsen Rhuman,
Præst ved Aarhus Domkirke. I øverste Hj. t.v. for Besk. læses: Natus Ao 1622 die 3 Mart: Effigt Ao 1665. Paa den anden Side af Fig. en Indskrift i Versaler omkr. et lille Krucifix: Jeg agter icke at vide noget uden Iesum Christum oc hannem kaarsfestedt.
Joh. Rhumann blev 1659 g.m. Anna Eriksdatter Monrad (jvfr. 86:27) og døde 27/9 1676.
Århus stift

2 images